Kuidas arvutada soojuskadu?

ENERGIAKALKULATSIOON

Energiakalkulatsioon aitab Sul saada aimu, kui palju hakkab tulevikus olema soojuspumba muutuvkulu, ehk kui palju tarbib soojuspump soojuse tootmiseks elektriraha.

Milliseid andmeid on arvutuste koostamiseks vaja?

Kõige tähtsam on meie jaoks arvutada välja Sinu maja või mõne muu hoone soojuskadu, ehk see soojuse hulk, mis läheb läbi välisseinte õue. Selleks on meil uue hoone ehitamisel vaja:

  • hoone arhitektuurilist plaani
  • soojustuse andmeid
  • uste ja akende U-arve
  • ehitusmaterjalide spetsifikatsiooni

Olemasoleva hoone korral soojuskadusid arvutada vaja ei ole, kui Sul on meile võimalik esitada kahe viimase aasta kütte muutuvkulud. Selleks on meile vaja esitada:

  • küttele kulunud elektrienergia kWh ühikutes
  • puidu või mõne teise tahkekütuse kogus
  • gaasi, õli või mõne teise fossiilse kütuse kogus jne.

Kui muutuvkulu koosneb mitmest erinevast kütteliigist, siis on vaja esitada kõik kulud. Näiteks kõige tavalisem kombinatsioon erinevatest küttekuludest on elekter millele lisandub kamin- või ahiküte.